Tuesday, June 14, 2011

โมเดิร์นดิเกร์มิวสิคในสังคมปาตานี โดย บัญชา ราชมณี

ความสนใจใคร่รู้ในมิติของประวัติศาสตร์สังคมเกี่ยวกับปาตานีนั้น กล่าวได้ว่ามีงานวิชาการที่ให้ความสนใจในแง่มุมนี้ปรากฏอยู่น้อยมาก อย่างไรก็ตามสภาพการณ์เช่นนี้เป็นที่เข้าใจได้ เพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วบรรดานักวิชาการที่ศึกษาเกี่ยวกับสังคมปาตานี มักจะมุ่งเน้นไปที่ประวัติศาสตร์การเมือง ประเด็นความขัดแย้ง และความรุนแรง เพราะฉะนั้นจึงไม่เป็นที่แปลกใจนักเมื่อเรากล่าวถึงสังคมปาตานี คำอธิบายต่างๆ จึงมักเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเด็นประวัติศาสตร์การเมือง หรือความขัดแย้งอยู่เสมอ ถึงแม้ว่างานวิชาการที่กล่าวถึงประเด็นเหล่านี้ มีคุณค่ายิ่งยวดต่อแวดวงการศึกษาสังคมปาตานีก็ตาม หากแต่ดูเหมือนกลับกลายเป็นการทำให้ภาพของสังคมปาตานีหยุดนิ่งอยู่กับที่ จนทำให้มองข้ามความสำคัญภาพความเคลื่อนไหวของสังคมปาตานีที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับชีวิตทางสังคม และปฏิสัมพันธ์ของผู้คน รวมถึงวัฒนธรรมร่วมสมัยในสังคมปาตานีไป ดังนั้น การให้ความสำคัญแก่การศึกษาประวัติศาสตร์สังคม อย่างน้อยก็น่าจะช่วยให้เราตระหนักสังคมปาตานีที่เคลื่อนไหวอย่างมีชีวิตชีวา

การศึกษาสังคมปาตานีในมิติของประวัติศาสตร์สังคม โดยมุ่งศึกษาไปที่ประเด็นเรื่องโมเดิร์นดิ-เกร์มิวสิค หรือเพลงมลายูร่วมสมัยนั้น ซึ่งนับแต่การเติบโตขึ้นมาของอุตสาหกรรมดนตรีในสังคมปาตานี พร้อมกับการกำเนิดขึ้นของโมเดิร์นดิเกร์มิวสิค ทั้งอุตสาหกรรมดนตรีและโมเดิร์นดิเกร์มิวสิคได้เข้ามามีบทบาท และสัมพันธ์กับมวลชนในสังคมปาตานีอย่างกว้างขวาง สิ่งสร้างความบันเทิงที่ว่านี้จึงย่อมมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนอย่างปฏิเสธไม่ได้ โดยอาจแสดงให้เห็นถึงปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของผู้คนที่สื่อออกมาผ่านเนื้อหาของบทเพลง อย่างเช่น การลื่นไหลทางอัตลักษณ์ของคนมลายูปาตานี ความเป็นสมัยใหม่ของสังคมปาตานี เป็นต้น การศึกษาประเด็นเรื่องโมเดิร์นดิเกร์มิวสิคในมิติของประวัติศาสตร์สังคมปา-ตานีนี้ จะทำให้เราได้เห็นว่าชีวิตของผู้คนในสังคมปาตานีในปัจจุบันนั้น มีพลวัตรความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร และอาจสะท้อนภาพความเป็นปาตานีที่ไม่ฉายนิ่งอยู่กับประวัติศาสตร์การการเมือง ความขัดแย้ง และความรุนแรง ตลอดจนช่วยให้เราตระหนักถึงประชาชน หรือมวลชนในฐานะที่เป็นพลังในประวัติศาสตร์

3 comments:

 1. ติดต่อ bancha ratmanee บัญชา ราชมณี

  http://www.facebook.com/kanaros.boonpha

  http://www.facebook.com/bancha.ratmn

  http://www.facebook.com/bancha.ratmanee1?fref=ts

  ReplyDelete
  Replies
  1. หยั่มมาง่าว ระรานคนอื่น

   Delete
 2. E>Dok....Mai Sailom ทำไรไว้ตามล้างตามเช็ดให้หมดด้วยนะ

  ReplyDelete